Niklas Wahllöf

krönikör

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Niklas Wahllöf är ­över­ty­gad om att li­vet ha­de va­rit ­be­kvä­ma­re och bil­li­ga­re om in­te den per­son­li­ga sti­len ha­de be­tytt så myc­ket för ho­nom. Men sam­ti­digt trå­ki­ga­re. Den­ne ur­stock­hol­ma­re är fri­lans­skri­bent ef­ter 13 år på DN:s kul­tur­re­dak­tion. Han de­bu­te­rar nu i Pla­za Uo­mo som krönikör.

– Jag är hed­rad att få ­bi­dra till det ­väl­skräd­da­de herr­mo­dets en­da hem på den svens­ka tid­skrifts­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.