San­da­len – en stek­het mo­de­ac­cess oar

Plaza Uomo - - MANUAL -

För­ra som­ma­ren pub­li­ce­ra­de den brit­tis­ka dags­tid­ning­en Daily Mail en ar­ti­kel med ­ru­bri­ken The ri­se of the man­dal. Pro­fi­ler som Ed Westwick, Mi­chael Fass­ben­der, Marc Jacobs och Matt­hew McCo­naug­hey syn­tes plöts­ligt i san­da­ler – och mo­de­mär­ken som Va­len­ti­no, ­Vi­vi­en­ne Westwood och Lan­vin sat­sa­de hårt på san­da­ler för män i si­na som­mar­kol­lek­tio­ner.

Skå­de­spe­la­ren Ed Westwick i san­da­lout­fit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.