plån­bok

En plån­bok i lä­der är en av ­man­nens vik­ti­gas­te ac­ces­so­a­rer.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Vid si­dan om ­arm­bandsu­ret är ­plån­bo­ken man­nens vik­ti­gas­te ac­ces­so­ar. Den an­vänds var­je dag och föl­jer of­ta med en hel livs­tid. Kra­ven på kva­li­tet är med and­ra ord sky­höga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.