slips

Slip­sen har gjort come­back och ska helst va­ra le­dig.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

I gräns­lan­det mel­lan

det le­di­ga och det dres­sa­de herr­mo­det har slip­sen gjort ovän­tad come­back. I stäl­let för upp­knäppt skjor­ta är det många som sat­sar på le­di­ga slip­sar, in­te säl­lan vir­ka­de el­ler stic­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.