ol­je­rock

I dag har den upp­da­te­rats till en ur­ban regn­jac­ka.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Den klas­sis­ka ol­je­roc­ken har länge levt i ett stil­mäs­sigt gräns­land mel­lan en ut­dö­en­de ra­cing­stil från 1960-ta­let och gods­her­re­snitt på lan­det. I dag har den upp­da­te­rats till en ur­ban regn­jac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.