Ett med­ve­tet val

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ef­ter att bland an­nat ha gjort värl­dens tun­nas­te kash­mir­ka­vaj fort­sät­ter Oscar Jacob­son att stic­ka ut ha­kan. I höst ha­kar mo­de­hu­set på den när­pro­du­ce­ra­de tren­den och pre­sen­te­rar en de­nim­kol­lek­tion till­ver­kad i hemsta­den Borås. Jac­ka, jeans och ett par hängs­len i eko­lo­gisk bo­mull le­ve­re­ras char­migt till kun­der i en gam­mal he­der­lig gym­papå­se av can­vas. Pri­ser mel­lan 600 kro­nor och 4 000 kro­nor. JM www.oscar­jacob­son.com

När­pro­du­ce­rat från Oscar Jacob­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.