NYC­KELN TILL FRAM­GÅNG

Plaza Uomo - - JOURNAL -

När väsk­mär­ket Ba­ron gör come­back i höst är det re­sul­ta­tet av de­sig­nern Rasmus Win­gård­hs in­spi­ra­tions­re­sa till Tosca­na som man ser, samt hans fynd hos di­strik­tets bäs­ta lä­der­le­ve­ran­tör. Nya lin­jen Key col­lec­tion vi­sar upp oli­ka fo­dral och port­föl­jer i upp­da­te­rad de­sign och i li­mi­te­ra­de upp­la­gor om 72 hand­gjor­da ex­em­plar per mo­dell. Pri­ser mel­lan 3 500 kro­nor upp till 8 500 kro­nor. JM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.