Mor­ris di­gi­ta­la värld

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Mor­ris har öpp­nat egen webb­s­hop. För­u­tom att man be­kvämt kan shop­pa en av hös­tens vas­sas­te svens­ka herr­kol­lek­tio­ner, så är ba­ra si­dans de­sign, och in­te minst det eg­na di­gi­ta­la ma­ga­si­net, i sig värt ett be­sök. JM www.mor­ris­stock­holm.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.