Hilgers bergsäk­ra höst

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I höst bju­der Tom­my Hil­fi­ger på en fu­sion av klas­siskt skrädderi, ka­rak­te­ris­tisk prep­py­s­til och tek­nis­ka ma­te­ri­al häm­ta­de från bergs­be­stig­nings-kul­tu­ren. Ma­te­ri­a­len sträc­ker sig från lä­der till ny­lon, men all­ra bäst är det eg­na tar­tan­mönst­ret som den an­ri­ka brit­tis­ka vä­va­ren Abra­ham Moon hjälpt till med att ta fram. För att in­te ta­la om väs­ten som en­kelt görs om till en sov­säck – funk­tions­plagg när det är som bäst! JM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.