Sa­vi­le rows nya skräd­da­re

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ti­di­ga­re i år fick skräd­dar­ga­tan med stort s ett in­tres­sant till­skott. På Sa­vi­le Row 39 öpp­na­de sko­till­ver­ka­ren Ga­zi­a­no and Gir­ling sin förs­ta bu­tik. Fö­re­ta­get som grun­da­des så sent som 2006 av To­ny Ga­zi­a­no och De­an Gir­ling an­ses va­ra en av värl­dens främs­ta sko­till­ver­ka­re. Grun­dar­na som vil­le för­nya en, en­ligt dem, föråld­rad bransch står för en mo­dern look med ett enormt hant­verk ba­kom. I den eg­na bu­ti­ken säl­jer de bå­de fär­di­ga och mått­be­ställ­da skor. I Sve­ri­ge säljs Ga­zi­a­no and Gir­ling hos Hans All­de samt Sko­ak­tie­bo­la­get i Stock­holm. ON www.ga­zi­a­no­gir­ling.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.