LA­POS NYA JOBB

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ita­lia In­de­pen­dent, un­der led­ning av Pla­za Uo­mos ti­di­ga­re om­slags­per­son, La­po El­kann, slår i höst ihop sig med Col­mars stor­säl­jan­de dun­jac­kor i en sam­ar­betskol­lek­tion. Bla­zers och vänd­ba­ra jac­kor lå­ter bä­ra­ren själv väl­ja mel­lan stil­fullt en­fär­ga­de och djärvt mönst­ra­de över­de­lar i en hand­full oli­ka mo­del­ler. En mörk­blå dun­ka­vaj blir va­let om vi får be­stäm­ma. JM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.