SCHACK MATT!

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Glan­sig hy ef­ter någ­ra tim­mar in­ne på kon­to­ret? Ki­ehl’s nya hud­vårds­se­rie Oil eli­mi­na­tor lo­var att mat­ta ned glan­si­ga om­rå­den di­rekt och mins­ka talg­pro­duk­tio­nen i hyn på sikt. Dess­utom ut­lo­vas en hållbar e„ekt på 24 tim­mar. Finns som fukt­kräm, ren­gö­rings­gel och an­sikts­vat­ten. CH Cle­an­ser, 210 kr. Spray to­nic, 195 kr. Lo­tion, 310 kr.

UO­MO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.