X S VA R T

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ingen­ting är mer klas­siskt än svart. En svart ko­stym, en svart T-shirt

el­ler ett par svar­ta, blan­ka skor. Här är tre

för­slag på yt­ter­li­ga­re svär­ta i par­fym­gar­de­ro­ben la­gom till det hem­lig­hets­ful­la höstmörkret.

BVLGARI MAN IN BLACK Svart lä­der, mur­ri­ga kryd­dor och träno­ter gör Bvl­ga­ris nya doft rik­tigt här­ligt mörk. På det där se­ri­öst man­li­ga sät­tet. Pas­sar bäst till natt­li­ga eve­ne­mang, i kom­bi­na­tion med en lä­der­jac­ka el­ler en väl­skräd­dad ko­stym som bärs

all­de­les för non­cha­lant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.