Fransk väl­doft

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I de pro­ven­sals­ka slutt­ning­ar­na väx­er en en­bärs­bus­ke som kal­las ca­de. Den mjuk­gö­ran­de och skyd­dan­de ol­jan från bä­ren lig­ger som grund i L’Oc­ci­ta­nes groo­mingse­rie, som be­står av hud­vård, an­sikts­vård och rak­pro­duk­ter. Nu finns ock­så Ca­de edt, en kryd­dig, trä­ig doft som luk­tar pre­cis som om­giv­ning­ar­na en­bä­ret kom­mer ifrån. Slut­tan­de, so­li­ga he­dar ful­la av histo­ria och stolt­het. CH L’Oc­ci­ta­ne Ca­de edt. Pris 460 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.