Pa­trick grant

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 42 år. Gör: Äga­re och kre­a­tiv chef på Nor­ton & Sons se­dan 2005. 2009 åter­lan­se­ra­de Pa­trick även ­mär­ket E. Tautz som till­ver­kar fär­dig­pro­du­ce­ra­de fri­tids­klä­der (och har tju­go bu­ti­ker i tio län­der).

Bak­grund: Väx­te upp i ­Edin­burgh. Hann bland an­nat lä­sa frans­ka, ar­be­ta som skid­in­struk­tör och in­gen­jör samt ta två ­uni­ver­si­tets­ex­a­mi­na in­nan han tog över Nor­ton & Sons. Öv­rigt: Är do­ma­re i den ­po­pu­lä­ra BBC-pro­du­ce­ra­de re­a­li­ty­se­ri­en The gre­at Bri­tish sewing bee. Han

vann Bri­tish Fa­shion Awards menswear de­sig­ner award 2010 för sitt ar­be­te med E. Tautz. Var­je dag cyklar han till job­bet, från sitt hem i Bow, East Lon­don. Hans fa­vo­rit

drink är en Hanky panky.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.