Do­nald ­ sut­her­land

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 79 år. Yr­ke: Skå­de­spe­la­re. Ak­tu­ell: Som pre­si­dent Snow

i Hung­er ga­mes- tri­lo­gin. Ti­di­ga­re fil­mer: I ur­val: Tolv ­för­döm­da män, MASH, ­Kel­lys

hjäl­tar, Rös­ten från and­ra ­si­dan, 1900, Fel­li­ni’s Ca­sa­no­va, Del­ta­gäng­et, Nå­lens öga, JFK, ­Out­bre­ak, Spa­ce cow­boys, The Ita­li­an job, Stolt­het och för­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.