Mark Bir­ley

Plaza Uomo - - INTERVJU -

”Mark och jag kom all­tid bra ­över­ens, det var un­der back­gam­mon-tur­ne­ring­ar­na vi ar­ran­ge­ra­de hem­ma hos ho­nom som han

gläns­te som mest i kläd­väg. En gent­le­man som viss­te hur man tog hand om bå­de and­ra och sig själv. Det var gång­er då jag ring­de hem till Mark mitt på da­gen och hans hus­hål­lers­ka sva­ra­de att han var upp­ta­gen med ’att vi­la’, in­te so­va

ut­an ba­ra slapp­na av ett slag.”

Her­ti­gen av Wind­s­or

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.