Nicho­las Foul­kes stil­fö­re­bil­der

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Min mor­far

”Han ha­de en säll­synt käns­la för ma­te­ri­al och bar klä­der i ­ty­ger som all­tid föll väl­digt ­na­tur­ligt mot hans kropp. En väl­digt snap­py dres­ser un­der 1920-ta­let i Ber­lin.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.