Sti­li­ko­nen

Je­re­my Hackett

Plaza Uomo - - MANUAL -

Je­re­my, el­ler Mr Clas­sic som han ock­så kal­las, är en tid­lös klas­sisk sti­li­kon. Ge­nom det eg­na mär­ket ­Hackett har han hjälpt män i Eng­land och res­ten av värl­den att klä sig li­te bätt­re och mer som gent­le­män. Vad många in­te vet är att han star­ta­de sin kar­riär och sitt mär­ke med att säl­ja vin­ta­ge­ko­sty­mer, in­te säl­lan skräd­dar­syd­da och hand­gjor­da. Den väl­skräd­da­de ko­sty­men lig­ger ho­nom varmt om ­hjär­tat och är även det plagg vi allt

som of­tast skym­tar ho­nom i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.