Bar­bour och kul­tu­ren

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett in­tres­sant fe­no­men är den bre­da kund­krests som Bar­bours yt­ter­plagg har fått. För ge­me­ne man har den länge för­knip­pats med över­klas­sen. På sisto­ne har de fått ge­nom­slag in­om den al­ter­na­ti­va mu­sik­kul­tu­ren. In­die­pop­ban­det Arctic Mon­keys ses of­ta i de vax­a­de yt­ter­jac­kor­na lik­som sti­li­ko­ner­na Lily Al­len och Ka­te Moss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.