Sti­li­ko­nen

Ang­el Ra­mos

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ang­el, som dri­ver en egen ­rö­rel­se i USA där han er­bju­der kun­der över he­la lan­det kon­sul­ta­tion och ­mått­syd­da ko­sty­mer och ­ka­va­jer, har de se­nas­te åren bli­vit en mo­dern ikon i menswear­kret­sar. Hans ­på­få­gel­lik­nan­de be­te­en­de och vil­ja att sy­nas i de eg­na ­väl­skräd­da­de plag­gen har gjort ho­nom till ett hett vil­le­bråd bland mo­de­fo­to­gra­fer och blog­ga­re runt om i värl­den. När han ha­lar upp plån­boken ur in­ner­fic­kan sker även det­ta på ett själv­klart och ele­gant vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.