Kän­da plån­böc­ker

Plaza Uomo - - MANUAL -

En av film­histo­ri­ens mest kän­da plån­boks­sce­ner mås­te va­ra från Pulp fic­tion när Samu­el L Jack­son med en re­jäl re­vol­ver dra­gen vill ha till­ba­ka sin plån­bok från en rå­na­re. På plån­bo­ken, som så klart är av pa­ti­ne­rat lä­der, står det "Bad mot­her fuc­ker". På saj­ten www.bm­fwal­lets.com kan man i dag kö­pa sin egen Bad mot­her fuc­ker-plån­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.