STI­LI­KO­NEN

Dus­tin Hoff­man

Plaza Uomo - - MANUAL -

Dus­tin Hoff­man är en evig sti­li­kon även om det är i hans ti­di­ga kar­riär vi gär­na lyf­ter fram ho­nom. vid ti­den för fil­men Man­doms­pro­vet i slu­tet av 1960­ta­let, när han spe­la­de den unga Ben­ja­min Brad­dock som blev för­förd av den mog­na mrs Ro­bin­son, såg vi ho­nom bå­de på du­ken och pri­vat i en ame­ri­kansk prep­py­s­til in­te säl­lan bä­ran­de sma­la vir­ka­de slip­sar. Hans sätt att kom­bi­ne­ra ud­da ka­vaj, byx­or, but­ton­down­skjor­ta och slips kom­mer för all­tid att gö­ra ho­nom till en tid­lös am­bas­sa­dör för den le­di­ga slip­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.