SLIP­SEN I DE­TALJ

Plaza Uomo - - MANUAL -

Slip­sen är död – länge le­ve slip­sen! I en tid när det klas­sis­ka och väl­skräd­da­de mo­det har fått en pånytt­fö­del­se är slip­sen stör­re än nå­gon­sin. Ut­bu­det har ökat och ut­fö­ran­det bred­dats. Allt fler har bör­jat att bä­ra slips på ett mer per­son­ligt sätt. Vi vill där­för slå ett slag för den le­di­ga­re slip­sen som kan mat­chas och kom­bi­ne­ras på en rad in­tres­san­ta sätt.

Befriad från bå­de eti­kett och ög­la att fäs­ta bak­styc­ket i. Att bak­styc­ket får hänga fritt och gär­na sy­nas är nå­got som ser bätt­re ut än vad många tror. Le­digt ma­te­ri­al i skotsk do­ne­gal­tweed. Kan gär­na va­ra i vir­kat si­den, gre­na­di­ne­väv, rå­si­den/shan­tung, el­ler oli­ka kash­mi­roch ull­bland­ning­ar. Sak­nar fodrat av­slut. Det­ta kal­las un­tip­ped.

Har handrul­la­de kan­ter vid av­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.