VISS­TE DU ATT

Plaza Uomo - - MANUAL -

slip­sen som vi bär i dag tros ha sitt ur­sprung i Kro­a­ti­en där mi­li­tä­rer bar en knu­ten hals­duk runt hal­sen i oli­ka fär­ger be­ro­en­de på rang och till­hö­rig­het? Nam­net på den­na slips var kra­vatt vil­ket un­der den­na tid kom till då frans­män­nen li­te slar­vigt val­de att ut­ta­la nam­net på den­na grupp för cra­va­te i stäl­let för cro­a­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.