Trunk Clot­hi­ers

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 8 +44 20 7486 2357 www.trunkclot­hi­ers.com

Den oklan­der­ligt kläd­da svens­ke gent­le­man­nen Mats Kling­berg vi­sa­de var ­skå­pet skul­le stå i och med Trunk ­Clot­hi­ers öpp­nan­de 2010. Vid si­dan om det fi­na kund­be­mö­tan­det kän­des Trunks mix av klä­der från Ja­pan, Ita­li­en, USA, Sve­ri­ge och Stor­bri­tan­ni­en nytän­kan­de och led­de till att den lil­la bu­ti­ken snabbt fick en stor fanska­ra värl­den över. I dag kan Trunk stolt­se­ra med ett åt­ti­o­tal ­in­tres­san­ta va­ru­mär­ken, från brit­tis­ka Al­den till ita­li­ens­ka Za­no­ne.

Höjd­punkt För de som gil­lar Bar­bours klas­sis­ka jac­kor men upp­le­ver dem som tält, har Trunk fått ex­klu­si­va rät­tig­he­ter att som en­da bu­tik ut­an­för Ja­pan säl­ja ­Bar­bours nå­got sma­la­re, Ja­pan­an­pas­sa­de ­mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.