Ma­rio’s Bar­ber Shop

Plaza Uomo - - FINAL -

Den ita­li­ens­ka bar­be­ra­ren Ma­rio var näs­tan 30 år fö­re sin tid, in­nan det för någ­ra år se­dan dök upp en hel drös med röd­vi­ta bar­be­rar­stäng­er i de gent­ri­fi­e­ra­de stads­de­lar­na i värl­dens met­ro­po­ler. På Ma­rio’s Bar­ber Shop har man gått fullt ut och skaf­fat bå­de markiser och skyl­tar i den färg­kom­bi­na­tion som omiss­kän­ne­li­gen för tan­kar­na till en bar­be­ra­re. ­Ma­rio är känd för sitt av­slap­pan­de, li­te flam­bo­jan­ta sätt och att han gär­na pra­tar fot­boll så öro­nen blö­der på kun­der­na.

Höjd­punkt Ma­ri­os spe­ci­a­li­tet är en så kal­lad ­cut­thro­atrak­ning, som går ut på att man an­vän­der en tra­di­tio­nell rak­kniv vid våtrak­ning­en och varm hand­duk. Lu­ta dig till­ba­ka och slapp­na av – Ma­rio är in­te nå­gon Sweeney Todd.

Chil­tern Stre­et 4 +44 20 7486 8908

Ma­rio är känd för att han gär­na pra­tar fot­boll så öro­nen blö­der på kun­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.