Sun­spel

Plaza Uomo - - FINAL -

Det brit­tis­ka va­ru­mär­ket Sun­spel, med 150 år på nac­ken, ska­par syn­ner­li­gen ­frä­scha och fi­na basplagg. I sin bu­tik på Chil­tern Stre­et, en av de störs­ta de har i Lon­don, fyl­ler de hyl­lor­na och kläd­räc­ke­na med pikétrö­jor, box­ers­horts, bad­byx­or (nytt för i år) och myc­ket mer, allt­sam­mans de­sig­nat och till­ver­kat i ­fa­bri­ken i Long Ea­ton i cen­tra­la Stor­bri­tan­ni­en.

Höjd­punkt Sun­spels claim to fa­me må va­ra box­ers­hort­sen och pikétrö­jor­na (som Da­ni­el Craig bar som agent 007 i Bond-fil­men Ca­si­no roya­le), men vi gil­lar all­ra bäst de grå­me­le­ra­de Loop­back-sweatshir­tar­na som dam­mats av i ar­ki­vet och åte­ri­gen pro­du­ce­ras.

Chil­tern Stre­et 13–15 +44 20 7009 0650 www.sun­spel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.