Grey Flan­nel

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 7 +44 20 7935 4067 www.grey­flan­nel-lon­don.com

Nam­net Grey Flan­nel, som kanske upp­levs aning­en färg­löst, be­skri­ver på ett näs­tan över­tyd­ligt sätt vad som säljs in­nan­för den ele­gan­ta fa­sa­den på Chil­tern Stre­et 7. Grå flanell är näm­li­gen en av den klas­sis­ka herr­gar­de­ro­bens stöt­te­pe­la­re och, i lik­het med ull­ty­get, är bu­ti­ken se­dan ­fyr­tio år till­ba­ka en till­för­lit­lig käl­la för klas­sis­ka plagg med hög bär­bar­hets­fak­tor. Vid si­dan om Grey Flan­nels eg­na kol­lek­tion åter­finns här även va­ru­mär­ken som Ar­ma­ni, Pant­he­rel­la och Spring Court. Även de stic­ka­de slip­sar­na är ett mås­te.

Höjd­punkt De som ge­nom åren bli­vit in­bit­na Grey Flan­nel-fans kan se­dan 1975 även dof­ta där­ef­ter. Den klas­sis­ka dof­ten med sam­ma namn som bu­ti­ken är ska­pad av Ge­off­rey Bee­ne och är en ori­en­ta­lisk och trä­ig (dock in­te trå­kig) histo­ria.

Grå flanell är en av den

klas­sis­ka herr­gar­de­ro­bens stöt­te

pe­la­re.

In­ter­kon­ti­nen­tal fi­ka på Mo­noc­le Café.

Svens­ka ka­nel­bul­lar på Mo­noc­le Café.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.