Ci­re Tru­don

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 36 +44 20 7486 7590 www.ci­retru­don.com

Yt­ter­li­ga­re ett va­ru­mär­ke med anor är pa­ri­sis­ka Ci­re Tru­don som im­po­ne­ran­de nog på­står sig va­ra värl­dens älds­ta vax­till­ver­ka­re. Det var re­dan un­der mit­ten på 1600-ta­let man sat­te igång sin verk­sam­het, som nu­me­ra även finns re­pre­sen­te­rad på Chil­tern Stre­et. Det­ta är him­mel­ri­ket för al­la med en fä­bless för ex­klu­si­va doft­ljus och rumsspre­jer. Vi ­gil­lar sär­skilt doft­lju­set med det hög­tra­van­de nam­net Bal­mo­ral cut grass.

Höjd­punkt De kung­li­ga på slot­tet i Ver­sa­il­les sägs ha va­rit stor­kon­su­men­ter av Ci­re ­Tru­don. För att lyf­ta fram någ­ra av ­varu­mär­kets mest namn­kun­ni­ga kun­der har man ­ska­pat en se­rie bys­ter i vax, ­fö­re­stäl­lan­de bland and­ra Ma­rie An­to­i­net­te och ­Na­po­le­on I.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.