Ca­den­he­ad’s Whis­ky Shop & Tasting Room

Plaza Uomo - - FINAL - Chil­tern Stre­et 26 +44 20 7935 6999 www.whis­ky­tastingroom.com

Ca­den­he­ads är nå­got av ett uni­kum och är ur­sprung­li­gen Skott­lands älds­ta själv­stän­di­ga whis­ky­bu­tel­je­ra­re. Se­na­re års upp­sving i in­tres­set för små sing­le malt­des­til­le­ri­er har gjort att Ca­den­he­ad kan fort­sät­ta gö­ra det de gör bäst, näm­li­gen väl­ja ut och bu­tel­je­ra whis­ky från ut­val­da des­til­le­ri­er över he­la Skott­land. Al­la ­sor­ter finns till för­sälj­ning i bu­ti­ken.

Höjd­punkt Se till att taj­ma Lon­don­re­san med en av Ca­den­he­ads om­tyck­ta whis­ky­prov­ning­ar, som hålls med jäm­na mel­lan­rum. Men se för all del till att för­hands­bo­ka då ­bil­jet­ter­na till kvälls­till­ställ­ning­ar­na snabbt säl­jer slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.