MO­DE KOM­MER OCH GÅR. ELE­GANS BE­STÅR.

Plaza Uomo - - FINAL -

För dig som in­te kan lå­ta bli att und­ra vad som finns ba­kom näs­ta hörn. Som ald­rig tar sam­ma väg till­ba­ka. Som at­tra­he­ras Den har allt du för­vän­tar dig av en cou­pé i kör­käns­la, form och ele­gans. Den har ock­så fy­ra dör­rar och mer av det okän­da och som äls­kar när du in­te vet vad vägen har att bju­da på. BMW X4 är här, med en helgju­ten kör­upp­le­vel­se ut­rym­me än du vän­tar dig. Nya BMW 4-se­rie Gran Cou­pé är här. Väl­kom­men att upp­le­va den hos oss. oav­sett väg, väg­lag och des­ti­na­tion. Väl­kom­men att upp­le­va den hos oss. FÖRS­TA BMW 4-SE­RIE GRAN COU­PÉ NÅ­GON­SIN.

Bi­lia Group Nac­ka Se­re­nad­vä­gen 23 131 40 Nac­ka Tel: 08-556 188 00 Mån – fre: 9 –18 Lör – sön: 11–16 Stängt lör–sön 20/6 – 3/8 All­tid med BMW Fri Ser­vice i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 4-se­rie Gran Cou­pé. Pris från 343.400 kr. Ef­fekt från 143-306 hk. Bräns­le­för­bruk­ning vid blan­dad kör­ning enl EU-norm från 4,5-8,1 l/100 km. Kol­di­ox­id­vär­de från 119-189 g/km. Mil­jö­klass: EU6. Billån från 2.800 kr/mån. Ba­se­ras på 5,15 % rän­ta (rän­te­lä­ge ju­ni 2014), 30 % kon­tan­tin­sats, 50 % rest­skuld ef­ter 36 må­na­der. Ef­fek­tiv rän­ta 5,71 %. Upp­lägg­nings­av­gift och ad­mi­nist­ra­tions­av­gift till­kom­mer. Fi­nan­sie­ring via BMW Fi­nan­ci­al Ser­vices.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.