ro­bert spang­le

Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Ro­bert är ur­sprung­li­gen från ­Ma­li­bu i Ka­li­for­ni­en och följ­de dröm­men om att job­ba med mo­de från att ha ­va­rit i mi­li­tä­ren till att bör­ja ­stu­de­ra till skräd­da­re på Sa­vi­le Row. När han flyt­ta­de till Lon­don gav hans fo­to­gra­fi­er på väl­kläd­da Lon­don­bor ­ho­nom jobb på brit­tis­ka GQ, The Ra­ke och Bil­li­o­nai­re Ma­ga­zi­ne.

– Att få job­ba med Pla­za Uo­mo är en ära. Det är en väl­digt re­spek­te­rad tid­ning på Sa­vi­le Row. Dess­utom ­de­lar ma­ga­si­net min pas­sion för ­fo­ton med stil, histo­ria och ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.