christof­fer rudquist

fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Christof­fer är upp­vux­en i Brå­lan­da i söd­ra Dals­land. Som el­va­å­ring fick han sin pap­pas ka­me­ra, en Pen­tax Spot­ma­tic, och bör­ja­de fo­ta svart­vitt un­der en re­sa till Trollsti­gen i Nor­ge. Christof­fer job­bar för ma­ga­sin som Wall­pa­per, Esqui­re och Wi­red. I det här num­ret har han fo­to­gra­fe­rat ­Sa­vi­le Row-skräd­da­ren Pa­trick Grant.

– För mig är Pa­trick den ul­ti­ma­ta brit­tis­ka sti­li­ko­nen, på sam­ma ni­vå som Du­ke of Wind­s­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.