Olof Nithe­ni­us

Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Olof är upp­vux­en i Gö­te­borg där han i dag ar­be­tar som chef på en bank. Vid si­dan om fri­lan­sar han som ­skribent in­om klas­siskt mo­de. Han ­be­skri­ver sitt in­tres­se för skräd­dar­syd­da klä­der och hand­gjor­da skor som ”osunt stort”. Olof till­bring­ar sin fri­tid med att pend­la mel­lan ­Lon­don, Flo­rens och Gö­te­borg. I det här num­ret har han skri­vit av­del­ning­en ­Ma­nu­al och åkt till Ket­te­ring norr om Lon­don för att por­trät­te­ra den svens­ke sko­ma­ka­ren Da­ni­el We­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.