en mo­dern iKon

Plaza Uomo - - MANUAL -

En som ta­git ol­je­roc­ken in i 10-ta­let är den ame­ri­kans­ka sti­li­ko­nen Je­re­my Kirk­land. Som sty­list, klock­skri­bent för GQ, samt en av de an­sva­ri­ga för den kult­för­kla­ra­de New York-bu­ti­ken The Ar­mou­ry är han ton­gi­van­de in­om klas­siskt mo­de. Je­re­my mix­ar mått­syd­da ko­sty­mer med vin­tage-Rolex­kloc­kor, run­da horn­glas­ö­gon, mu­stasch och in­te säl­lan en ol­je­rock från Bar­bour. En ur­ban, ung gub­be från Broo­klyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.