SVenS­KaR­na Som HÅl­leR mÅT­TeT

Plaza Uomo - - MANUAL -

Sten­StrömS

Äldst av de svens­ka skjort­mär­ke­na (grun­dat 1899 i Helsing­borg) och till­freds­stäl­ler kräs­na skjort­kö­pa­re över he­la värl­den.

eton

Har va­rit Borå­strak­ten tro­gen se­dan star­ten 1928. Tom Hanks bar Eton­skjor­tor i fil­men Phi­la­del­p­hia och är en tro­gen kund.

Schnay­der­man’S

Ny­kom­ling som ger sig in i skjort­värl­den med av­sikt att ska­pa skjor­tor med bra kva­li­tet och en for­mell le­dig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.