Den gam­le och sti­len

Klä­da­gen­ten och sti­li­ko­nen Ales­sandro Squar­zi vi­sar hur man åld­ras med lek­full­het.

Plaza Uomo - - JOURNAL - Kon­Rad ols­son Ro­BeRt sPang­le text Fo­to

Den störs­ta fall­gro­pen för män som klär sig i den skräd­da­de herr­mo­de­tra­di­tio­nen är att bli allt­för klas­sisk, och där­med allt­för gub­big. Hur tar man sig runt det­ta? Ett förs­ta steg är att ta en titt på den ita­li­ens­ke klä­da­gen­ten och stil­pro­fi­len Ales­sand­ra Squar­zi. Den­ne grå­na­de gent­le­man räds in­te att ena da­gen klä sig fullt kit­tad i skarpt krit­s­tecks­ran­dig skräd­dar­sydd ko­stym, för att and­ra da­gen hänga en dub­bel­knäppt ka­vaj över en T-shirt och mat­cha med ru­ti­ga Vans-snea­kers.

– Don’t let what you wear ta­ke you for a walk, but ta­ke what you wear for a stroll, har han sam­man­fat­tat sin stil.

När han in­te syns på mo­de­vec­kor­na i Mi­la­no och Flo­rens (där den­na bild är ta­gen för­ra som­ma­ren), hit­tas Ales­sandro i sitt showroom i Bo­log­na ( www.ales­sand­rosquar­zi.com) och på Instagram-kon­tot @ales­sand­rosquar­zi. Klic­ka på följ och få en ga­ran­te­rad in­spi­ra­tions­kick!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.