Dra­ke’s + Al­den = Sant

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Slips- och ac­ces­so­ar­spe­ci­a­lis­ten Dra­ke’s i Lon­don lan­se­ra­de i fjol åter­i­gen ett in­tres­sant sko­sam­ar­be­te. Ti­di­ga­re ha­de de en kol­lek­tion ihop med ös­ter­ri­kis­ka Saint Cris­pins. Nu se­nast blev ame­ri­kans­ka Al­den en ny sam­ar­bets­part­ner. Till­sam­mans släpp­te de en rad oli­ka mo­del­ler, al­la i moc­ka. Te­mat är nå­got mer le­di­ga skor så som bro­gueskor, öken­käng­or samt Al­dens ka­rak­tä­ris­tis­ka In­dy boot med snör­ning. Nytt för i vår är loa­fers i moc­ka och cor­do­van. Skor­na finns en­dast att kö­pa på Dra­ke’s hem­si­da samt i den eg­na bu­ti­ken i Lon­don. www.dra­kes-lon­don.com , Cli ord Stre­et 3, Lon­don

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.