SKJOR­TAN PÅ PLATS

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Ni väl­kläd­da män som ir­ri­te­rar er på att skjor­tan åker upp ur byx­or­na och ger ett slar­vigt in­tryck har änt­li­gen fått en lös­ning. Lon­don­svens­ken Jo­han Ekelund läm­na­de sitt jobb som bar­ten­der ef­ter att ha upp­fun­nit en pro­dukt som han kal­lar Shirt stays. Det är ett slags fäs­te som knäpps fast mel­lan skjor­tan och strum­por­na och på det­ta sätt ser till att skjor­tan in­te åker upp ur byx­lin­ning­en och vec­kar sig. Des­sa säljs till män över he­la värl­den via Jo­hans hem­si­da Sharp&Dap­per till­sam­mans med en rad and­ra accessoarer som slip­sar, hängs­len och strum­por av hög kva­li­tet. www.shar­panddap­per.com

– Ja­son Bas­ma­ji­an, ny chefs­de­sig­ner på det brit­tis­ka skräd­de­ri­et Gi­e­ves & Haw­kes, som se­dan han bör­ja­de 2013 ökat om­sätt­ning­en med 21 procent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.