Ja­pansk ele­gans på tyskt vis

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Den tys­ka in­ter­net­bu­ti­ken Shi­bu­mi grun­da­des 2012 av mo­de­en­tu­si­as­ter­na Ni­els och Benedikt som öns­ka­de säl­ja smak­ful­la accessoarer av högs­ta kva­li­tet. Fo­kus lig­ger i dag på hand­gjor­da slip­sar, näs­du­kar och hängs­len. Shi­bu­mi är ett ja­panskt kon­cept och be­ty­der raf­fi­ne­rad ele­gans ut­an show off. www.shi­bu­mi-ber­lin.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.