Le­digt i doft­gar­de­ro­ben

Plaza Uomo - - JOURNAL - CH

Tred­je och se­nas­te till­skot­tet i Ar­ma­nis doft­gar­de­rob är vå­gad. Om Eau pour hom­me är den klas­sis­ka ka­va­jen och Eau de nuit är kvälls­stas­sen så är nya Eau d’arô­mes en week­end ute i som­mar­hu­set. Den öpp­nar med topp­no­ter av ber­ga­mott, som un­der en här­lig vår­week­end, upp­fris­ka­de av li­te ing­e­fä­ra. I hjär­tat vi­lar mur­ri­ga och saf­ti­ga kryd­dor som kar­de­mum­ma, sal­via och chi­li som kroc­kar vac­kert med den tor­ra trä­ig­he­ten hos ve­ti­ver. Re­sul­ta­tet blir en kryd­dig, lätt och nå­got ma­rin bland­ning som sig­na­le­rar le­dig­het. Ar­ma­ni Eau d’arô­mes. Pris 595 kr.

Pris cir­ka 495 kr.

ShiSei­do En brun­ut­an­sol­pro­dukt som ger en lätt färg i an­sik­tet så att sä­song­ens blek­het och glå­mig­het hål­ler sig bor­ta. Ger hu­den fukt dess­utom. An­vänd nat­te­tid, vak­na upp med frä­schör.

Pris cir­ka 359 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.