Fem ­ mär­ken att sat­sa på

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Lar­di­ni – för de­ras

ma­te­ri­al­re­se­arch. Ca­ru­so – de tog skräd­de­ri­et in i re­a­dy to wear- värl­den och vd:n Um­ber­to Ang­e­lo­ni är en

rik­tig kon­näs­sör. San­to­ni – för de­ras ex­tra­va­gan­ta men yp­per­li­ga skor. Al den of New Engl and – klas­sis­ka herr­sko­mo­del­ler. Lui­gi Bor­rell i – fi­na ­ka­va­jer, skjor­tor och roc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.