Sti­li­kon

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Va­len­ti­no Ricc i. Pre­cis som jag var han ut­bil­dad ju­rist in­nan han följ­de sin pas­sion och 2002 star­ta­de skräd­de­ri­et Sci­amát i ­Bi­ton­to nä­ra Ba­ri med sin fru, bror och barn­domsvän. De har sin helt egen stil, men fullt funk­tio­nell, och

även en bu­tik i Mi­la­no.

Va­len­tion Ric­ci (sit­tan­de) med sin bror Ni­co­la och Fa­bio Attanasio till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.