Ki­ton

Plaza Uomo - - REPORTAGE -

Fö­re­ta­get grun­da­des av Ci­ro Pa­o­ne 1956 och het­te först Ci­pa. 1968 byt­te man namn till Ki­ton. All­ting på Ki­ton görs och sys för hand, ut­an ma­ski­ner. Fö­re­ta­get

har 250 an­ställ­da skräd­da­re. Ki­ton lig­ger i Ar­za­no, en ano­nym för­ort till Ne­a­pel, sta­den som ­va­rit le­dan­de i Ita­li­en när det gäl­ler

­ex­klu­sivt herr­skräd­de­ri. Där and­ra fö­re­tag kö­per den ­fi­nas­te ull från Austra­li­en och Nya Ze­e­land, an­vän­der Ki­ton ­kash­mir som blan­das med vikun­ja. I ­som­mar­ty­ger­na blan­das vikun­ja med sil­ke och lin. I Sve­ri­ge finns mär­ket till för­sälj­ning hos Hans All­de på Bir­ger

Jarls­ga­tan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.