Din gui­de till herr­gar­de­ro­ben

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vå­ren är herr­mo­dets ut­and­ning! Änt­li­gen kan vi hänga undan tunga plagg och stic­ka­de trö­jor, öpp­na skjor­tor­na och läm­na strum­por­na kvar i gar­de­ro­ben. En le­dig out­fit med loa­fers, jeans, ox­ford­skjor­ta och fi­el­d­jac­ka är vå­rens mest prak­tis­ka look. Kom­plet­te­ra med en klas­sisk par­fym och du är re­do att ta dig an vår­hel­ger­na.

Kom­pakt­ka­me­ra X1o­oT, 11 999 kr, ­Fu­ji­film. Kort­lek av Cla­ra von Zweig­bergk, 89 kr, Hay. Li­ten sax, 249 kr, Ar­til­le­ri­et. Tas­sel­loa­fers Ches­sing­ton, 5 500 kr, Ralph Lau­ren. Par­fym Bau­de­lai­re, 950 kr, By­re­do. Bäl­te, 649 kr, Boss Man. Ox­ford­skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull Sar­to­ri­al Lei­su­re, 1 199 kr, Oscar Jacob­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.