Sir michael Ca­ne

Sti­li­kO­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den brit­tis­ka skå­de­spe­la­ren sir michael Cai­ne är och för­blir en odöd­lig sti­li­kon. Han har med­ver­kat i över hund­ra fil­mer och fick sitt ge­nom­brott 1966 med fil­men Al­fie. Ge­nom åren har han bå­de bli­vit ad­lad och fått en hel del ut­mär­kel­ser för sitt skå­de­spe­le­ri. Pla­za uo­mo lyf­ter fram ho­nom för hans oklan­der­li­ga och enk­la klas­sis­ka stil. vi gil­lar spe­ci­ellt hans stil i ett ti­digt ske­de av kar­riä­ren, och i fil­mer­na Al­fie och Get Car­ter kan man häm­ta myc­ket in­spi­ra­tion. Även pri­vat kläd­de hans sig myc­ket en­kelt och so­fisti­ke­rat. in­te säl­lan kun­de vi se ho­nom i en vit ox­ford­skjor­ta, smal slips, snäv ka­vaj och ett par ud­da byx­or. al­ter­na­tivt i en väl­skräd­dad mel­lan­grå ko­stym. less is mo­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.