But­ton down­skjor­ta och slips?

Plaza Uomo - - MANUAL -

spre­ad

sprezzatura.

i UsA har but­ton down-skjor­tan länge fun­ge­rat bra i for­mel­la sam­man­hang med slips. Vi tyc­ker att det­ta fun­ge­rar bra men man bör då väl­ja en but­ton down-kra­ge med någ­ra läng­re krag­snib­bar och nå­got mer dä­re­mel­lan. Am­bi­tio­nen är att få en mjukt rul­lad form på kra­gen vil­ket ser trev­ligt ut ihop med en slips. Visst går det även bra att lå­ta but­ton down-knap­par­na va­ra knäpp­ta för ett non­cha­lant ut­tryck och en la­gom dos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.