Vad är ox­ford­tyg?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det tyg som gett namn åt ox­ford­skjor­tan är så klart ox­ford­ty­get. Det är ett li­te gröv­re bo­mulls­tyg som till­ver­kas av en stark korg­väv. Väv­ning­en sker med två pa­ral­lel­la varp­gar­ner och ett tyng­re men mju­ka­re fyll­nads­garn i den så kal­la­de väf­ten. Det finns fle­ra oli­ka va­ri­an­ter av ox­ford­väv. För­u­tom den van­li­ga li­te gröv­re vä­ven så för­kom­mer pin­point som sker med li­te tun­na­re trå­dar samt cham­bray som har en vit väft.

Ralph lau­ren

950 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.