Christi­an Kim­ber

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Christi­an Kim­ber är re­la­tivt okänd för ge­me­ne man, men i herr­mo­dekret­sar och bland stre­et ­sty­le-fo­to­gra­fer har han kom­mit att bli väl­digt ­om­ta­lad. Den­na unga britt har ar­be­tat in­om

klas­sisk konfektion he­la sitt liv. ­N yli­gen sa han upp sig från ­job­bet för att hel­hjär­tat sat­sa på det eg­na

­mär­ket med sam­ma namn. Från ­bör­jan fo­ku­se­ra­de Kim­ber ba­ra på skor, tas­sel­loa­fers fram­för allt, men har suc­ces­sivt ut­ö­kat sitt sor­ti­ment och släp­per tro­ligt­vis sin förs­ta kläd­kol­lek­tion un­der 2015. Christi­ans väl­kläd­da men le­di­ga stil be­står så klart

av hans eg­na tas­sel­loa­fers, helst bur­na ut­an strum­por. Till det­ta gär­na ett par bo­mulls­byx­or och väl­skräd­da­de ka­va­jer i lin­ne. En stil som gör

ho­nom till en sam­ti­da sti­li­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.